1 Dec 2012

Rahsia Angka Tujuh.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِAllah menciptakan 7 hari dalam seminggu. Langit sebagai atap kita terdiri dari 7 tingkat. Tanah yang

kita pijak ada 7 lapis. Tubuh kita terbagi menjadi tujuh bagian. Surah Al Fatihah ada 7 ayat, dan
berbagai jumlah tujuh yang lain. Apa makna dibalik angka tujuh itu?

Asy-Syaikh Al Imam Abu Nashr Muhammad bin Abdirrahman Al Hamdani dalam kitabnya Assab'iyyatu fi Mawa'idhil Barriyah menyatakan, Dzat Pencipta yang sangat besar  kekuasaan-Nya dan sangat tinggi kedudukan-Nya yaitu Allah SWT telah menghiasi tujuh perkara dengan tujuh perkara. Dan menghiasinya pula bagi tiap-tiap tujuh perkara itu dengan tujuh perkara lainnya. Hal tersebut sengaja Allah ciptakan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berilmu bahwasanya di dalam angka tujuh itu mempunyai keunikan, dan rahsia yang besar.


- Pertama, Allah menghiasi udara ini dengan tujuh lapis langit sebagaimana firman Allah dalam surah An Naba' ayat 12, "Dan Kami (Allah) jadikan di atas kamu tujuh (langit) yang kukuh." Allah menciptakan langit dunia pertama dari air, langit kedua dari embun, langit ketiga dari besi, langit keempat dari perak, langit kelima dari emas, langit keenam dari mutiara, dan langit ketujuh dari mira delima. Setelah itu dibelahnya, yang antara tiap-tiap bagian berjarak lima ratus tahun.Kemudian Allah menghiasi langit itu dengan tujuh

bintang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Hijr ayat 16, "Dan sungguh Kami telah menjadikan gugusan bintang di langit dan Kami telah menghiasinya bagi orang-orang yang memandangnya." Tujuh bintang yang dimaksud adalah bintang Zuhal, Musytari, Marikh, Syamsu, Zahra, Athorid dan Qamar.

-Kedua, Allah telah menghiasi tanah yang lapang dengan tujuh lapis bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ath Thalaq ayat 12, "Allah-lah yang telah menciptakan tujuh langit dan bumi seperti itu pula ...."

Kemudian Allah menghiasi (bumi) itu dengan tujuh lautan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 27, "... dan laut, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudahnya..." Tujuh lautan yang dimaksud adalah lautan Thobaristan, Karman, Oman, Qolzam,Hindustan, Rum, dan Maghrib.

-Ketiga, Allah telah menghiasi neraka dengan tujuh tingkatan, yaitu neraka Jahannam, Sa'ir, Saqar, Jahim,

Huthamah, Ladho dan Hawiyah. Tentang nama-nama neraka ini sesuai dengan firman Allah, neraka Jahannam dalam surah Al Hijr ayat 43; neraka Sa'ir dalam surah AlInshiqaq ayat 12; neraka Saqar dalam surah Al Muddatstsir ayat 42; neraka Jahim dalam surah Asy Syura ayat 91; neraka Huthamah dalam surah Al Humazah ayat 5; neraka Ladho dalam surah Al Ma'arij ayat 15;dan neraka Hawiyah dalam surah Al Qari'ah ayat 9.Allah menghiasi tiap-tiap neraka itu dengan tujuh pintu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Hijr ayat 44, "Neraka itu mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka."

-Keempat, Allah menghiasi Al Quran dengan tujuh surah yang panjang. Dan Allah menghiasinya pula dengan tujuh ayat Ummul Kitab Al Fatihah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Hijr ayat 87, "Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah berikan kepadamu (Muhammad) tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang (yakni Al Fatihah) dan Al Quran yang agung."


-Kelima, Allah menghiasi manusia dengan tujuh anggota badan, yaitu dua tangan, dua kaki, dua lutut, dan satu wajah. Kemudian Allah menghiasinya dengan tujuh peribadatan, yaitu dua tangan dengan doa, dua kaki dengan berkhidmat, dua lutut dengan duduk, dan wajah dengan sujud, tujuh anggota badan manusia ini adalah tujuh anggota tempat sujud.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tujuh anggota badan manusia ini adalah otak, urat, urat syaraf, tulang-belulang, daging, darah, dan kulit. 

-Keenam, Allah menghiasi umur manusia dengan tujuh

tingkatan (tahapan). Pada masa baru lahir dinamakan tahapan radhi' (menyusu), kemudian tahapan fathim
(disapih), tahapan shabiyyi (bayi), tahapan ghulam (kanak-kanak), tahapan syaab (pemuda atau remaja),
tahapan kuhul (menginjak usia antara 30-50 tahun), dan terakhir tahapan syaikh (masa tua). Selanjutnya Allah menghiasi tujuh tahapan umur ini dengan tujuh kalimat yaitu ucapkanlah kalimat syahadat, Laa Ilaaha Illaa Allaahu Muhammadar Rasuulu Allaah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Insyiqaq ayat 19, "Sesungguhnya
(kejadian atau penciptaan) kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)."

- Ketujuh, Allah menghiasi dunia ini dengan tujuh negeri yang besar, yaitu 1. Hindustan, 2. Hijaz, 3. Bashrah,Baduyah, dan Kufah, 4. Irak, Syam (Siria), Kurasan sampai Balakh, 5. Roma dan Armenia, 6. Ya'juj dan Ma'juj, dan 7. Cina Turkistan. Allah menghiasi tujuh negeri yang besar ini dengan

tujuh hari, yaitu Ahad, isnin, Selasa, Rabu, Khamis,Jumaat, dan Sabtu. Dan Allah memuliakan ketujuh hari ini dengan tujuh dari para nabi, yaitu Allah memuliakan Nabi Musa dengan hari Sabtu, Isa bin Maryam dengan hari Ahad, Dawud dengan hari isnin, Sulaiman dengan hari Selasa, Ya'qub dengan Rabu, Adam dengan hari Khamis, dan Muhammad beserta umatnya dengan hari Jumaat.

maka gua pun bersyukur setelah 7 bulan berlalu. akhirnya takdir gua sebagai seorang penganggur yang berjaya pun tamat kisahnya. tapi ingat. rasullallah tak pernah bersabda apa2 tentang keistimewaan nombor. lepaih ni jgan dok tikam pula. biarlah angka tujuh ni menjadi rahsia Dzat teragung.


 wallahua'lam.
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

kata murni sahabat2 gua.